Мониторинг - Nolinka

Към съдържанието
Мониторинг
В този раздел могат да се наблюдават и други параметри в стаята като температура и засечено движение. Тези параметри се следят с датчици, свързани към GPIO пиновете на Raspberry PI.

Външна температура по °С (усеща се като):

Политика конфиденциальности
© 2016, Ивайло Георгиев
Назад към съдържанието
We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE